Hidrogeološki radovi

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

Registrirana tvrtka za vodoistražne radove i posjeduje višegodišnje iskustvo u ovoj djelatnosti.

KONTAKTI

DIREKTOR
Ivan Tolarić, mag. geol.
TEL: 031/330 460
MOB: 095 343 08 33
Email: ivan.tolaric@hidrogeoloski.com
VODITELJ NABAVE I SKLADIŠTA
Ante Kurtović, mag. oec.
TEL: 031/330 463
MOB: 099 281 84 11
Email: ante.kurtovic@hidrogeoloski.com
RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVA
Ivana Krejačić, mag. oec.
TEL: 031/460 464
MOB: 099 706 06 94
Email: ivana.krejacic@hidrogeoloski.com
STRUČNI KNJIGOVODSTVENI SURADNIK
Marko Barać, dipl. oec.
TEL: 031/460 465
MOB: 091 275 13 10
Email: marko.barac@hidrogeoloski.com
INŽINJER RADILIŠTA
Ivan Jazvac, mag. geol.
TEL: 031/460 461
MOB: 091 275 13 20
Email: ivan.jazvac@hidrogeoloski.com
INŽINJER RADILIŠTA
Dino Host, mag.ing.geol.
TEL: 031/460 463
MOB: 091 256 28 22
Email: dino.host@hidrogeoloski.com
INŽINJER RADILIŠTA
Zlatko Šimundić, dipl.ing.geol.
TEL: 031/460 463
MOB: 099 590 35 46
Email:
TELEFON
031/330-460
031/330-461
FAX
031/330-462
ADRESA
Poljski put 1,
31 000 Osijek
E-MAIL
info@hidrogeoloski.com