Hidrogeološki radovi

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

Registrirana tvrtka za vodoistražne radove i posjeduje višegodišnje iskustvo u ovoj djelatnosti.
Matični broj:
2917238
OIB:
93073121103
Žiro račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, broj:
23600001-102304368
IBAN:
HR9323600001102304368
Temeljni kapital:
2.863.800,00 kn

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. je registrirana tvrtka za vodoistražne radove i posjeduje višegodišnje iskustvo u ovoj djelatnosti. Temeljem izvedenih radova (referenci), opremljenosti i iskustva stručnog kadra dobili smo i “Rješenje za izvođenje vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – bušenje istražnih bušotina i zdenaca“. Dokument je ispostavljen od strane Ministarstva Regionalnog Razvoja, Šumarstva i Vodnog Gospodarstva“, a formalno predstavlja licencu za izvođenje vodoistražnih radova.

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.

VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. je registrirana tvrtka za vodoistražne radove i posjeduje višegodišnje iskustvo u ovoj djelatnosti. Temeljem izvedenih radova (referenci), opremljenosti i iskustva stručnog kadra dobili smo i “Rješenje za izvođenje vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – bušenje istražnih bušotina i zdenaca“. Dokument je ispostavljen od strane Ministarstva Regionalnog Razvoja, Šumarstva i Vodnog Gospodarstva“, a formalno predstavlja licencu za izvođenje vodoistražnih radova.

U VODOISTRAŽNE RADOVE UBRAJAJU SE:

Istraživanje prisutnosti podzemnih vodonosnih horizonata (vodonosnika); odnosno, utvrđivanje postojanja vode na zadanoj lokaciji.
Izvedba bunara odnosno zdenaca za razne namjene: navodnjavanje, tehničku vodu, vodu za piće, geotermalnu energiju, ugradnju piezometara (osmatranje razine podzemne vode), i slično…
Čišćenje (osvajanje) zdenaca raznim metodama: jednostruki i dvostruki air-lift, ispiranje vodom…
Utvrđivanje količine vode iz vodonosnika probnim crpljenjem („step-test“) i crpljenjem sa stalnom količinom („constant test“) ili testiranje upoja zdenca probnim ulijevanjem i utvrđivanje kvalitete vode laboratorijskom analizom uzorka vode iz bunara.
Nakon izrade zdenca (bunara) izrada izvještaja o izvršenim radovima, s posebnim naglaskom na proračun optimalne izdašnosti zdenca, temeljem izračunatih hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja.
Ishođenje vodoopskrbnih dokumenata: program radova, vodopravni uvjeti, vodopravna potvrda, vodopravna dozvola.

U VODOISTRAŽNE RADOVE UBRAJAJU SE:

Istraživanje prisutnosti podzemnih vodonosnih horizonata (vodonosnika); odnosno, utvrđivanje postojanja vode na zadanoj lokaciji.
Izvedba bunara odnosno zdenaca za razne namjene: navodnjavanje, tehničku vodu, vodu za piće, geotermalnu energiju, ugradnju piezometara (osmatranje razine podzemne vode), i slično…
Čišćenje (osvajanje) zdenaca raznim metodama: jednostruki i dvostruki air-lift, ispiranje vodom…

U VODOISTRAŽNE RADOVE UBRAJAJU SE:

Istraživanje prisutnosti podzemnih vodonosnih horizonata (vodonosnika); odnosno, utvrđivanje postojanja vode na zadanoj lokaciji.
Izvedba bunara odnosno zdenaca za razne namjene: navodnjavanje, tehničku vodu, vodu za piće, geotermalnu energiju, ugradnju piezometara (osmatranje razine podzemne vode), i slično…
Čišćenje (osvajanje) zdenaca raznim metodama: jednostruki i dvostruki air-lift, ispiranje vodom…
Utvrđivanje količine vode iz vodonosnika probnim crpljenjem („step-test“) i crpljenjem sa stalnom količinom („constant test“) ili testiranje upoja zdenca probnim ulijevanjem i utvrđivanje kvalitete vode laboratorijskom analizom uzorka vode iz bunara.
Nakon izrade zdenca (bunara) izrada izvještaja o izvršenim radovima, s posebnim naglaskom na proračun optimalne izdašnosti zdenca, temeljem izračunatih hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja.
Ishođenje vodoopskrbnih dokumenata: program radova, vodopravni uvjeti, vodopravna potvrda, vodopravna dozvola.
Utvrđivanje količine vode iz vodonosnika probnim crpljenjem („step-test“) i crpljenjem sa stalnom količinom („constant test“) ili testiranje upoja zdenca probnim ulijevanjem i utvrđivanje kvalitete vode laboratorijskom analizom uzorka vode iz bunara.
Nakon izrade zdenca (bunara) izrada izvještaja o izvršenim radovima, s posebnim naglaskom na proračun optimalne izdašnosti zdenca, temeljem izračunatih hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja.
Ishođenje vodoopskrbnih dokumenata: program radova, vodopravni uvjeti, vodopravna potvrda, vodopravna dozvola.